ช่วยบริหารจัดการคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ ช่วยให้เป็นเรื่องง่าย

ช่วยจัดการ OPD การขายสินค้าหน้าร้าน สต๊อกสินค้า การจัดการด้านบัญชี

บอกรายงานการขายสินค้า ยอดขาย สถิติ เคสการรักษา

แพทย์สามารถส่งตรวจผลแล็บผ่านโปรแกรมได้รวดเร็ว

การจัดการสินค้า สามารถออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เพียงคลิกเดียว

เราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยใจ

เราไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ฟีเจอร์อื่นๆ

เคาน์เตอร์ (Counter)


จองคิว/ลงทะเบียน

สามารถทำการลงทะเบียนของลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า โดยนำบัตรประชาชนมาเสียบที่เครื่องอ่านบัตร ระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัตโนมัติ หากไม่ได้นำบัตรประชาชนมาสามารถกรอก/ค้นหา ข้อมูลของลูกค้าหรือชื่อสัตว์เลี้ยงได้เช่นกัน

สัตว์ป่วยนอก

เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการลงทะเบียนเพื่อการตรวจรักษา ทางเคาน์เตอร์สามารถกรอกข้อมูลสัตว์ เช่น น้ำหนัก ความดัน และอาการเบื้องต้น เพื่อส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ได้

สัตว์ป่วยใน

เมื่อแพทย์ทำการตวรจและวินิจฉัยให้พักรักษา ข้อมูลสัตว์จะเข้ามาอยู่ในนี้

สัตว์ป่วยค้างชำระ

เป็นข้อมูลมาจากสัตว์ป่วยนอกหรือสัตว์ป่วยใน หรือเคสการกุศล ที่ต้องรอชำระเงิน

ซื้อสินค้าและบริการ

สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าที่เข้ามาซื้อสินค้า ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษา เช่น อาหารสัตว์ ขนมสัตว์ ยาที่ไม่อันตราย เป็นต้น

ฝากเลี้ยง

สามารถลงทะเบียนฝากเลี้ยงสัตว์ โดยกรอกชื่อเจ้าของ ชื่อสัตว์เลี้ยง จำนวนวันที่ฝากเลี้ยง หรือค้นหาสัตว์เลี้ยงที่รับฝาก ง่ายต่อการจัดการ

ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

สามารถย้อนดูและพิมพ์ใบเสร็จ ใบมัดจำ ใบกำกับภาษี หรือบิลที่ยกเลิก สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการและใส่เลขบิลที่ต้องการค้นหาได้

ปฏิทินนัดหมาย

สำหรับเคาน์เตอร์เพื่อติดตามการนัดลูกค้า ตามที่เคาน์เตอร์นัดลูกค้าไว้ และสามารถเลือกดูแบบสมุดนัดหมายเพื่อสั่งพิมพ์ใบนัดย้อนหลังได้ หรือเลือกพิมพ์นัดหมายทั้งหมด

สัตว์ป่วยรายวัน

สามารถเลือกดูสัตว์ป่วยแบบรายวันได้ ทำการเพิ่มนัดหมาย กรอกข้อมูลปศุสัตว์ ดึงข้อมูลสัตว์และเจ้าของกลับมาลงทะเบียนใหม่และทำการรักษา

แบบฟอร์มทางการแพทย์

เป็นแบบฟอร์มที่ทางโปรแกรมมีให้ เช่น ใบรับฝาก ใบผ่าตัด ใบส่งตัว สามารถคลิกสัตว์ที่ต้องการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เลือกฟอร์มที่ต้องการ ระบบจะทำการกรอกข้อมูลของสัตว์และเจ้าของสัตว์ให้อัตโนมัติ และทำการสั่งพิมพ์ได้

ระบบแจ้งเตือน

มีระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งนัดหมายให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาตรวจรักษาต่อ ตามวันเวลาที่กำหนด

ระบบคิว

เป็นระบบแจ้งคิวแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มารอการรักษา โดยเชื่อมต่อกับทีวีของสถานพยาบาล สามารถแสดงโฆษณา หมายเลขคิว และห้องตรวจ

แพทย์ (Doctor)


รักษาสัตว์ป่วยนอก

รับข้อมูลจากเคาน์เตอร์ แพทย์สามารถลงข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก คือ ตรวจเบื้องต้น, ผลแล็บ, การรักษา, จัดยา, สินค้า/หัตถการ และการนัดหมาย

รักษาสัตว์ป่วยใน

เมื่อแพทย์ทำการรักษาและต้องการให้พักรักษา สามารถเลือกให้สัตว์ป่วยนอกมาอยู่ในรายชื่อสัตว์ป่วยในได้

รักษาสัตว์ป่วยค้างชำระ

อาจเป็นสัตว์ป่วยที่ยังรักษาไม่สำเร็จ หรือยังชำระเงินไม่เสร็จ เช่น เคสการรับบริจาค จะแสดงอยู่ในหน้าค้างชำระ

ประวัติการรักษา

แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาได้ทั้งหมด โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูล ตรวจเบื้องต้น, ผลแล็บ, Dx, Tx, การรักษา, รวมถึงข้อมูลยาและสินค้าที่จ่ายให้สัตว์เพื่อใช้ในการรักษา

รักษารายวัน

แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาย้อนหลังแบบรายวัน โดยโปรแกรมจะแสดง เลขที่บิล, ชื่อสัตว์, ชนิดสัตว์, ชื่อเจ้าของ, ยอดบิล ตามช่วงวันที่ที่ต้องการดูได้ทันที

บัตรวัคซีน

แพทย์สามารถดูบัตรวัคซีน โดยโปรแกรมจะแสดง ชื่อสัตว์, หมายเลข HN., ชนิดสัตว์, ชื่อเจ้าของ, เบอร์โทร และยังสามารถเข้าไปดูวันที่ฉีดวัคซีนกับนัดหมายครั้งถัดไปได้

ตารางเวรแพทย์

แพทย์สามารถลงตารางเวรแพทย์ของตัวเองลงในโปรแกรม และยังสามารถดูตารางเวรแพทย์ท่านอื่นได้

คลังสินค้า (Inventory)


ชนิดสินค้า

เป็นการสร้างหมวดหมู่หรือหัวข้อของชนิดสินค้าก่อนจะเพิ่มสินค้าในสต๊อก เพื่อแยกชนิดสินค้าแต่ละประเภท เช่น ยา สินค้าหัตถการ และบริการ

สินค้า/หัตถการ/ยา/อื่นๆ

สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าสู่โปรแกรม อาทิ ข้อมูลทั่วไป สต๊อกราคา ข้อมูลยา คุณสมบัติของยาหรือสินค้า

จัดการสต๊อกสินค้า

สามารถปรับจำนวน กำหนดราคาทุนหรือตัดสต๊อกสินค้า

ผู้จัดจำหน่าย

สามารถเพิ่มข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ทำการซื้อประจำ เพื่อให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลในครั้งถัดไป

หน่วยสินค้า

กำหนดหน่วยของสินค้า สามารถตั้งชื่อได้เอง เช่น เม็ด, แคปซูล, ซีซี, หลอด, ขวด

ข้อมูลหลัก (Master Data)


ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง

กรอกเป็นฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจองคิว ลงทะเบียน สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในครั้งถัดไป

ห้องตรวจ

สามารถเพิ่มห้องตรวจและตั้งชื่อตามที่ต้องการได้ เช่น ห้องตรวจ 1, ห้องตรวจ 2, ห้องผ่าตัด, ห้องเอ็กซเรย์ เป็นต้น

เจ้าของสัตว์เลี้ยง

สำหรับดูชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ เบอร์มือถือ เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถติดต่อเจ้าของสัตว์ได้ และยังสามารถเพิ่มชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงท่านใหม่ได้

สัตว์เลี้ยง

สำหรับดูข้อมูลสัตว์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากส่วนของเคาน์เตอร์ และยังสามารถเพิ่มข้อมูลสัตว์ตัวใหม่ได้

ประเภทนัดหมาย

สร้างชื่อนัดหมายเพื่อให้ง่ายต่อการนัด โดยการเพิ่มข้อมูล ชื่อประเภทนัดหมายและสีที่ต้องการ สีเหล่านี้จะแสดงบนปฏิทินเวลาทำการนัด โดยแยกออกเป็นสีต่างตามที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าไว้

ผู้ดูแลระบบ (Administration)


สถานพยาบาล

ข้อมูลเบื้องต้นของคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ เช่น ชื่อสถานพยาบาล ที่อยู่ โลโก้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โปรแกรมจะนำข้อมูลนี้มาแสดงที่ใบเสร็จ ใบรับมัดจำ ฉลากยา และใบกำกับภาษี ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อทางโปรแกรมจะเก็บข้อมูลไว้เพื่อติดต่อเมื่อจำเป็น

พนักงาน

เพิ่มข้อมูลพนักงานภายในร้านเพื่อจะกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้งาน

แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการจำกัดสิทธิ์ในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น แพทย์จะทำได้ในหน้าที่แพทย์อย่างเดียว จะไม่สามารถเข้าคลังสินค้าได้ ไม่สามารถเข้าจัดการสต๊อกได้

ผู้ใช้

เป็นการสร้าง User ผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และกำหนดกลุ่ม ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละท่าน

ประเภทการชำระเงิน

สามารถเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ เช่น เงินสด เครดิตการ์ด คูปอง เงินโอน และสามารถเพิ่มช่องทางชำระเงินอื่น ๆ เพื่อแสดงในหน้าชำระเงิน

จัดการฟอร์ม

สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษฟอร์มทั้งหมดในโปรแกรม เช่น ฉลากยา, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งค่ารักษา, ใบนัด, ใบรับมัดจำ ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จ ต้องการให้มีโลโก้หรือไม่ ชื่อสถานพยาบาลต้องการชิดด้านใด ที่อยู่ต้องการใส่หรือไม่ สามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้ทั้งหมด

ฟอร์มกรมปศุสัตว์

เป็นแบบฟอร์มที่หลายๆ สถานพยาบาลนิยมใช้เพื่อนำส่งข้อมูลให้กรมปศุสัตว์ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลในส่วนของ การป้องกันโรคสัตว์, การรักษาทางอายุรกรรม, การรักษาทางศัลยกรรม สามารถพิมพ์ข้อมูลเพื่อนำส่งเอกสารต่อกรมปศุสัตว์ในขั้นตอนต่อไป

รายงาน (Report)


การขาย

สามารถดูรายงานการขายได้ทั้งหมด เช่น การขายสินค้า, การขายแยกตามชนิด, ยอดขายรายบิล, ยอดขายรายแพทย์, ส่วนแบ่งค่ารักษา, รายงานภาษี, สรุปยอดขายรายวัน, สรุปยอดขายรายเดือน

สต๊อกสินค้าและวันหมดอายุ

สามารถดูสต๊อกสินค้า, สต๊อกต้นทุน, มูลค่าสินค้า, จัดการสต๊อกสินค้า วันหมดอายุของสินค้า ในโปรแกรมนี้ได้

การส่งออกข้อมูล

สามารถนำข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel, PDF หรือสั่ง Print ได้เช่นกัน

บัญชี

เป็นรายงานสำหรับการทำบัญชี จะประกอบไปด้วย บัญทึกค่าใช้จ่าย, รายงานภาษีขาย, รายงานแยกประเภทการขาย, รายงานเงินมัดจำ, รายงานเคลื่อนไหวสินค้า

บริการและการช่วยเหลือ (Service and Support)


การติดตั้งอุปกรณ์

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ หรือให้ทีมงานของเราติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมไดร์เวอร์ของทาง Vet Manage

คู่มือการใช้งาน

มีคู่มือการใช้งานเป็นไฟล์ pdf หรือชมคลิปอธิบายการใช้งานในส่วนต่างๆ ใน Youtube

สอนการใช้งาน

สอนการใช้งานในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม แบบออนไลน์ โดยทีมงาน Vet Manage

คุยกับทีมซัพพอร์ท

ช่วยตอบคำถาม แก้ปัญหาการใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

รีโมทซัพพอร์ท

บริการของทีมงานมืออาชีพ ที่จะรีโมทเข้ามาแก้ไขการใช้งาน เช่น แก้ปัญหาการใช้โปรแกรม ปัญหาเครื่องพิมพ์ฉลากยา, ปัญหาเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, ปัญหาเครื่องอ่านบัตรประชาชน เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ ( 08.00 - 17.00 น. )